Sistem e-MaklumBalas menyediakan satu medium menerima aduan, penghargaan, cadangan dan pertanyaan melalui internet daripada orang ramai. Dengan adanya sistem ini, adalah diharapkan urusan orang ramai dengan pihak UPSI akan dipermudahkan lagi.

Sebarang aduan, pandangan, teguran atau komen anda akan diberi perhatian dan disusuli tindakan yang sewajarnya.

Sila hubungi kami sekiranya anda tidak menerima maklumbalas dalam masa 1 hari berkerja.

Sebarang pertanyaan mengenai aduan yang telah dibuat, sila email kepada ccd@upsi.edu.my.